ਫੋਲਡਿੰਗ ਬਾਕਸ

  • ਆਸਾਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਪੇਸ-ਸੇਵਿੰਗ ਫੋਲਡਿੰਗ ਬਾਕਸ

    ਆਸਾਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਪੇਸ-ਸੇਵਿੰਗ ਫੋਲਡਿੰਗ ਬਾਕਸ

    ਫੋਲਡਿੰਗ ਕ੍ਰੇਟਸ ਕਰਿਆਨੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਸਮੇਟਣਯੋਗ ਕ੍ਰੇਟ ਠੋਸ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।